دیوار

 

 

نمی تونم بگم آرزوی چند وقته...

صبح پا شی ببینی همون جایی هستی که آرزومون بود اما ....

با یه دیوار فاصله ....!!!!!!!!

 

/ 2 نظر / 28 بازدید
نارون

بین من و اون هر چی نگاه میکنم دیواره و اون دوست نداره منو ببینه محکمم که منم پشت دیوار وایسم به منم سری بزنی خوشحال میشم

دهكده روياها

````````````````````````من آپم بدو بيا````````````````````` ````````````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``````````````` ``$`$``````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``````$``$``$` ``$`$``$``````$$$$$$````$$$$$$````$$$$$$``````$`$`$`` $`$`$`$``````$$$$$$``````$$$$``````$$$$$$$````$$$$$`` `$$$$$``````$$$$$$$```O`$$$$$``O``$$$$$$$$`$$$$$$$`` `$$$$$$$$``$$$$$$$$$````$$$$$$````$$$$$$$$$$```$$$``` ````$$````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$````$$``` ````$`````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$```$````` `````$$$$$$$$``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$$$$`````` ``````````$$$``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$````````` ```````````$$$`````$$$$$$$$$$$$$$$$`````$$``````````` ````````````$$````````$$$$$$$$$$```````$$```````````` `````````````$$$```````````````````````$````````````` ```````````````$$````$$$$$$$$$$$``````$`````````````` ````````````````$$$`````$$$$$$$$$$$``$``````````````` ```````````````````$$$`````$$$$$$$$$$```````````````` ``````````````````````$$$$$``$$$$$$$$$``````````````` `````````````````````````````